Untitled 2

رشته آمار و اپیدمیولوژی زیستی

آمار زیستی شاخه ای از علم آمار است. این علم می کوشد برای مسائل و سوالاتی که در زمینه های پزشکی، بهداشت، ژنتیک و بیولوژی انسان مطرح می شوند، با بهره گیری از روش های آماری برای آن ها پاسخ منطقی و صحیح بیابند.

آمار زیستی منشا مشخصی ندارد. چون همیشه زیستن در کنار اعداد بوده و هست. اولین بار در آغاز قرن هفدهم رخداد های مهم علی الخصوص آمار مرگ و میر و اپیدمی ها و جمع آوری داده های آماری در زمینه های زیستی مورد توجه قرار گرفت.

تاریخچه این رشته جذاب در کشور ما به دوره های آخر قرن بیستم مرتبط می شود.پیشرفت علم و تکنولوژی قاعدتا بر رشته آمار زیستی نیز موثر بوده است.

انقلاب در رشته آمار زیستی با اختراع کامپیوتر صورت گرفت. سرعت بالا کامپیوتر برای انجام امور نه تنها در علم آمار زیستی بلکه در تمامی علوم تاثیرات عمیق و عجیب داشته است.

کارشناسان آمار زیستی از ابزار های آماری برای جمع آوری و تحلیل داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات و تفسیر این اطلاعات در حوزه پزشکی، ژنتیک، بهداشت و زیست شناسی انسانی استفاده می کند، تفاوت این گرایش از آمار با گرایش آمار ریاضی در این است که در گرایش آمار ریاضی بیشتر بر روی اثبات تئوری و مفاهیم مدل های آماری توجه می شود در حالی که در گرایش آمار زیستی بیشتر کاربرد این مدل ها مورد توجه می باشد، لذا توانایی نرم افزاری جزء لاینفک این رشته می باشد و هرچقدر توانایی بالاتری در استفاده از نرم افزار های آماری داشته باشید موقعیت شعلی مناسبتری در آینده نصیبتان خواهد شد.

فارغ التحصیلان این رشته باید توانایی هایی در زمینه مفاهیم اپیدمیولوژی و یا حتی مفاهیم بهداشتی کسب کنند و هرچقدر در این زمینه توانمندتر باشند به درک بهتری از کاربرد آمار در این حوزه خواهید رسید و قاعدتا فرصت های شغلی بیشتری بریشان فراهم خواهد شد.

اخبار و اطلاعیه های مهم آموزشی