Untitled 2

رشته بهداشت حرفه ای

رشته مهندسی بهداشت حرفه اي برای اولین بار در ایران در سال1351 با نام «بهداشت صنعتی» در مقطع کارشناسي در انستیتو عالی علوم بیمارستانی که یک مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی بود تاسیس شد . چندی بعد این رشته با عنوان حفاظت صنعتی و بهداشت حرفهای در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران راه اندازی شد.این رشته در انقلاب فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفت و با نام رشته «بهداشت حرفه ای» در دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تعریف گردید. پس از آن به ترتیب در دانشگاه اصفهان، دانشکده حفاظت و بهداشت کار و سایر دانشگاه های کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری راه اندازی شد.در اواسط دهه 80 این رشته بازنگری شده و پس از آن پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته در وزارت بهداشت به تصویب رسید. پس از تصویب کارشناسی پیوسته به تدریج پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دانشگاه های بزرگ کشور متوقف گردید.در سال 1388، با توجه به ماهيت دروس و اهداف بهداشت حرفه اي، عنوان دانشنامه اين رشته رسما از طرف وزارت متبوع به رشته «مهندسي بهداشت حرفه اي» تغییر یافت و مدرک دانشنامه فارغ التحصیلان سال 1363 به بعد این رشته با عنوان «مهندسي بهداشت حرفه ای» صادر و ارزشیابی می گردد

اخبار و اطلاعیه های مهم آموزشی