Untitled 2

رشته صنایع غذایی

رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی علوم و صنایعی است که می کوشد تا مواد خام غذایی گیاهی و حیوانی، تولید، برداشت و فرآوری شود و برای مصرف به دست مشتری برسد.

هدف رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی اینست که با انتخاب بهترین روش های ممکن از منابع خام گیاهی و حیوانی به نحوی استفاده کند که بیشتری بهره وری و کیفیت را داشته باشد و مهندسان علوم و مهندسی صنایع غذایی در زمینه های عملیات تبدیل مواد غذایی، نگهداری محصولات کشاورزی، کنترل کیفیت، کمک به طراحی و بهینه سازی خطوط تولید در کارخانه ها، هدایت و نظارت مسوولیت فنی واحدهای تولید فرآورده های مختلف غذایی فعالیت می کنند

برای علوم و مهندسی صنایع غذایی نمی توان تاریخچه ای در نظر گرفت چراکه یکی از بدوی ترین نیازهای انسان، نیاز به غذاست و از گذشته های دور انسان ها برای تامین غذا می کوشیدند. با وجود این، رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در ایران در سال 1342 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران تاسیس شد.

نام این رشته در ابتدا مهندسی کشاورزی – صنایع فرآورده های کشاورزی بود و در سال 1371 شمسی به رشته علوم و صنایع غذایی تغییر نام داد.

.

اخبار و اطلاعیه های مهم آموزشی