Untitled 2


Image
Image
Image

موجودی کتابخانه

  • کتاب های فارسی : 8567 عدد
  • کتاب های لاتین  : 1345
  • مقالات علمی :1231 

 

پاسخگویی اجتماعی در نظام آموزش عالی سلامت ایران

پاسخگویی اجتماعی در نظام آموزش عالی سلامت ایران کتاب مذکور به همت محمد رضا عبدالملکی، شهرام یزدانی، نادر ممتازمنش و صدیقه مومنی به تالیف درآمد و توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به چاپ رسید. در مقدمه این کتاب آمده است که آموزش عالی در سالیان اخیر به عنوان موتور محرک....

پروتکل جامع دارودرمانی بیماران پیوند کلیه

پروتکل جامع دارودرمانی بیماران پیوند کلیه «پروتکل جامع دارودرمانی بیماران پیوند کلیه» توسط سیمین دشتی خویدکی، سید محمدرضا خاتمی و کیهان محمدی در ۱۳۲ صفحه نوشته شده است. در چکیده این کتاب آمده است: اصل اساسی در یک رژیم ایمونو ساپرسیو موفق این است که دوز داروهای این رژیم درمانی در ح....

ژنوم ۴

ژنوم ۴ کتاب «ژنوم ۴» اثر پروفسور ترنس اوستن براون توسط دانشجویان دکترای بیوتکنولوژی مولکولی و زیست فناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تالیف و ترجمه شده است. همچنین این کتاب توسط فاطمه ابرقوئی کهکی، افسانه توسلی، سمانه شجاعی، آرمینا علاقبند بهرامی، مریم مرادی، مریم موس....

جوانان در برابر کرونا شکست ناپذیر نیستند

به گزارش وب دا، ویروس جدید کرونا می تواند نه تنها بر سالمندان بلکه بر افراد زیر سن ۵۰ سال نیز تاثیری جدی داشته باشد و در این میان جوانان شکست ناپذیر نیستند و ویروس جدید کرونا می تواند برای هفته ها آنها را در بیمارستان بستری کرده و یا حتی موجب مرگ آنها شود. سرپرست معاونت بهداشت دانشکده علو....