Untitled 2


Image
Image
Image

موجودی کتابخانه

  • کتاب های فارسی : 8567 عدد
  • کتاب های لاتین  : 1345
  • مقالات علمی :1231 

 

پروتکل جامع دارودرمانی بیماران پیوند کلیه

«پروتکل جامع دارودرمانی بیماران پیوند کلیه» توسط سیمین دشتی خویدکی، سید محمدرضا خاتمی و کیهان محمدی در ۱۳۲ صفحه نوشته شده است.

در چکیده این کتاب آمده است: اصل اساسی در یک رژیم ایمونو ساپرسیو موفق این است که دوز داروهای این رژیم درمانی در حدی باشد که مهار رد پیوند را با حداقل عوارض جانبی برای بیمار تأمین کند. مهار و تضعیف سیستم ایمنی به خصوص در ماه های اولیه بعد از پیوند که ریسک رد پیوند بالا است، اهمیت زیادی دارد. بعد از گذشت مدت زمانی از پیوند، به دنبال تطابق یافتن بافت پیوندی با بدن ریسک بروز رد پیوندکاهش می یابد و در نتیجه بعد از مدتی می توان دوز داروهای ایمونوساپرسیو را کاهش داد.